torsdag 20. januar 2011

Nytt år og gode forsetter.

Tre uker inn i det nye året og synes jeg har fått gjort mye. Har fått laget et nytt bilde til kontoret mitt og hengt det opp.  Har brukt pessimisten Ludvig som tror alt er farlig¸ for litt humoristisk å stille spørsmålet om videregående skole er farlig. Har fortsatt litt veggplass igjen, og drodler litt om hva jeg skal henge opp der.

En ting er i hvert fall sikkert.  Det er at jeg har nok stoffer, tråd, +++ til å lage bilder og tepper til og hel dekke vegger og gulv både på mitt og andres kontor.
Så etter å ha ryddet for å få igjen skapdører og skuffer har jeg laget meg noen nyttårs forsetter.
*Ingen stoffkjøp på denne siden av sommerferien dersom det ikke er for å avslutte et prosjekt.
*Annen hvert prosjekt dette året skal være et skap-prosjekt dvs. en UFO eller en materialpakke som ligger og  modner i skapet
*Jeg skal sy minst et teppe i kvartalet til ”Tepper som varmer”-aksjonen til NQF.

Dette er forsetter som det går an å komme i mål med. Jeg har begynt godt. Følg med i neste post.
A new year and new promises!
Three weeks have passed, and I’m proud of myself. I have made a new picture for my office. I’ve made a picture of Ludvig, a Norwegian character who is always pessimistic and thinks everything is dangerous. I still have more wall space, and doodles about what to make next.
One thing is sure! I have enough fabrics, treads and  ++++ to cover my whole office and a lot of others too. So after I’ve tried to tidy up to close the doors to my cupboard and my drawers I’ve made some promises for this year:
*I’m not going to buy any more fabrics on this side of the summer, unless it is for finishing a project.
*Every second project is going to be a cupboard project either an UFO or a material package waiting
*I’m going to make at least four charity project this year.
I think these are promises I can manage and I’ve started well. Follow me!