onsdag 24. november 2010

"See me ",- who doesn't want to be seen?

Jeg har lyst til å vise dere bildet/teppet  som min kjære mann kjøpte til meg på SAQAs auksjon i høst. Det heter "See me" og er laget av Heather G Stoltz . Det er kopi av en tekst om det økende antallet hjemløse i New York , med øynene til en av dem bak teksten. Det var øynene som snakket til meg. Som rådgiver treffer jeg mange som ønsker å bli sett på ulike måter. Dette bildet ga meg inspirasjon til mange nye prosjekter en gang i nærmeste fremtid.
I want to show you a picture my DH bought to me at SAQA's auction this autumn. It's named "See me" and made by  Heather G.stoltz. It has a text about the increasing number of homeless people in New York with the eyes of one of them behind the text. It was the eyes that spoke to me. As a guidance councelor I meet  a lot of pupils who wants to be seen.. This picture has given me inspiration for a lot of new projects in the future.

I'm back in office again !

At last I'm back in my office again with internet conection and a phoneline again . Being a guidance councelor without an office has been hard this autumn, but now it's almost forgotten. With a new office with four walls crying for carpets and paintings I'm happy. I finished th BOM "Butterfly garden " from Leannes House this summer , and Anne Rønningen made a fantastic job quilting it. It's on my walls!

Endelig er jeg tilbake på kontoret mitt med internett og telefon. Å være rådgiver uten kontor har vært håpløst i høst, men det er nesten glemt allerede.. Nytt kontor med fire vegger som roper etter tepper og bilder gjør meg glad. Jeg ble ferdig med Butterfly Garden BOMen  fra Leannes House i sommer, og Anne Rønningen gjorde en flott jobb med quiltingen på teppet. Det henger nå på kontorveggen min.

søndag 31. oktober 2010

I'm a blogger!

I've tried hard not to be a blogger, because reading others take a lot of time, and  a blog has to be updated  at least a couple of times a month. But here I am, writing my first blog wondering if I'm sane.

I like to knit and love to quilt, and I've tried a lot of other hobbies to, but I always go back to these two. mostly quilting. This summer I've finished a lot of BOMs promising myself not to start on any new for a long time. I'll show you some pictures  next time. I want to do more artquilting  and drawing my own patterns. I don't know if it will be any good, but if I don't try  I won't know.  I've started on a new picture for my office, so I'' let you have a sneek peek  in a couple of days. Till then, have a nice week!

Jeg har prøvd å la være å lage min egen blogg, fordi jeg har brukt mye tid til å lese andres, og blogger trenger en viss oppdatering, minst et par ganger i måneden. Men nå sitter jeg her og lurer på om jeg er ved mine fulle fem.
Jeg liker å strikke og kvilte, har prøvd det meste av andre hobbier, men havner tilbake til disse to, men  driver mest med kvilting. Har avsluttet flere store BOMer i sommer,  og har lovet meg selv å ikke starte på noen nye på lang, lang tid. Skal legge ut noen bilder neste gang.
Har lyst til å tegne egne mønster  og jobbe med artquilting. Vet ikke om det fungerer og om  jeg får det til enda, men hvis jeg ikke prøver så .....Har begynt på et veggbilde til mitt nye kontor som dere skal få se litt av om et par dager.Til da, ha en fin uke!